Het is nu za dec 15, 2018 2:34 am

Forum Voorwaarden

Gebruik van het forum. Bij het registreren op dit forum, gaat u ermee akkoord om het op een juiste manier te gebruiken en je te onthouden van het plaatsen van elke inhoud die, agressief, aanvallend, lasterlijk, hatelijk, of in overtreding is met de hier toepasbare wetten en regels. U gaat ermee akkoord om geen berichten te plaatsen die aanzetten of oproepen tot illegale praktijken, of het overtreden van de Algemene voorwaarden voor gebruik van onze forumdienst.

De moderators en beheerders van dit forum zullen alle berichten met verwerpelijke inhoud die op dit forum geplaatst worden bewerken ofwel verwijderen. U erkent dat alle berichten geplaatst op dit forum de mening van de respectievelijke auteurs vertegenwoordigen en niet die van de moderators of beheerders.

Om de moderatie van dit forum optimaal te laten zijn, zal elk bericht dat voorgaande bepalingen overtreedt zonder voorafgaande waarschuwing bewerkt of verwijderd worden door de moderators en beheerders van het forum. Elk misbruik kan resulteren in verbanning of verwijdering van de account. Wij behouden ons het recht voor om uw provider te informeren en/of de justitiële autoriteiten in te lichten over kwaadaardig gedrag.

Verzamelen van uw persoonlijke data. Bij het registreren op dit forum, gaat u ermee akkoord dat wij wat persoonlijke data over u verzamelen. Deze data verzameling wordt gedaan door de informatie die u ons verstrekt, ofwel door het gebruik van de forumdiensten zelf, voor technische data die nodig is voor het juist functioneren van het forum. U heeft ten allen tijde toegang tot uw gegevens en kunt derhalve altijd uw gegevens bewerken en/of verwijderen. Gebruikers onder de 16 jaar oud, verklaren hiermee, voordat de daadwerkelijke registratie plaats vindt, dat zij toestemming hebben verkregen van hun ouders of wettelijke voogd om te mogen registreren op dit forum. Voor meer informatie, nodigen we u uit om onze Privacybeleid te lezen.

Dit forum maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan op uw computer. Deze cookies dienen alleen om de gebruikerservaring te optimaliseren. U kunt over het nut en doel van onze cookies lezen op onze FAQ pagina. U kunt in uw browser kiezen voor het niet installeren van cookies, maar dit kan het juist functioneren van dit forum verstoren.

Dit forum kan u electronische berichten versturen (e-mail), zoals over activiteiten notificaties of nieuwbrieven, verzonden door Actieforum of door een beheerder van dit forum. U kunt in uw profiel voorkeuren aangeven voor elk van deze berichten welke u wel of niet wenst te ontvangen.


Met een klik op de knop 'Ik ga akkoord met de voorwaarden' hieronder :
- Erkent u dat u deze regels volledig heeft gelezen ;
- Gaat u akkoord om deze regels volledig na te leven ;
- Geeft u moderators van dit forum het recht om ten allen tijden berichten te mogen verwijderen, verplaatsen of te bewerken.


Het Forum is bedoeld voor:

- VROUWEN, ongeacht moslima of niet-moslima

- Het delen van kennis en ervaringen van leden en eventueel adviseren aan elkaar

- Vragen beantwoorden betreffende de Islam, maar ook andere zaken

- Met moslims en niet-moslims in discussie gaan over taboe-doorbrekende onderwerpen, onderwerpen die gevoelig liggen.

- Het bespreken van actuele situaties

 

Het is niet toegestaan op het forum om:

- eigen ideologieën te prediken. Iedereen die de shahada doet wordt gezien als moslim, ongeacht welke stroming, strekking – praktiserend of niet-praktiserend

- te discussiëren over onderwerpen die niet op een forum kunnen worden besproken vanwege hun omvang.

- mensen aan te vallen en/of te generaliseren (waaronder dus ook moslims)

- een mede-forumlid te intimideren,

- racistische uitspraken te doen en te vloeken

- mede-forumleden opzettelijk te pesten of te stalken. posts mogen niet gebruikt worden om anderen afgunstig te maken of om op te scheppen

- onrespectvol en lasterend over de Islam en moslims te spreken.

- onrestpectvol en lasterend over een ander geloof en de aanhangers hiervan, te spreken.

- de beheerders en moderators/admins van deze site te beledigen en/of te intimideren.

- onbehoorlijke berichten te verzenden en berichten die lijken op stalking.

- seksueel getinte berichten te verzenden.

- topics te plaatsen om andere websites te promoten (d.w.z. met de bedoeling om alleen maar op het forum te komen om meerdere topics te plaatsen teneinde andere websites te promoten) tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gevraagd

- berichten te plaatsen waaruit blijkt dat men het doden van burgers of bombarderen van landen ondersteund of promoot

- té politieke topics te plaatsen. Het forum neemt op geen enkel punt een politiek standpunt in en graag geen berichten die dit wel doen

- anti-Islam-links te promoten of te plaatsen

- cynische antwoorden te geven op bepaalde berichten. Leer en probeer mede-forumleden te vergeven, ook als deze een andere geloofsrichting aanhangen

- met hoofdletters (Capital) te posten. Indien u iets wil benadrukken kunt u gebruik maken van een vetgedrukte of een schuingedrukte letter.

- om elk bericht te benadrukken met x-aantal uitroepingstekens.. dit kan aanstootgevend zijn of agressief overkomen. een punt kan ook duidelijk gemaakt worden a.h.v. 1 !

- meerdere accounts aan te maken. Voor alle forumbezoekers geldt dus 1 account per persoon. Meerdere accounts zullen worden verwijderd.

- er is een indeling betreffende de verschillende stromingen – strekkingen binnen Islam. Dit om kennis te vergaren over alles wat met islam te maken heeft. Het forum zal geen stroming of strekking voorop zetten of aanprijzen, noch afbreken, noch leden aanzetten om zich aan te sluiten bij een strekking of leden bannen omdat zij lid zijn van een strekking, noch zal het forum toestaan dat leden deze dingen doen. Graag enkel informatieve teksten plaatsen

- fatwa’s, daliel, teksten moeten apart geplaatst worden, niet zomaar lukraak in de topics, tenzij als antwoord op een specifieke vraag

 

voor een goede werking

- nieuwe leden zullen enkel toegelaten worden mits voordracht via een bestaand lid waarop de link doorgestuurd wordt per e-mail. Aspirant-leden via facebook e.d. worden niet toegelaten. Aan bestaande leden wordt gevraagd om niet onderling linken uit te wisselen, maar via de admin te werk te gaan

- Nieuwe leden zullen eerst min. 5 berichten moeten plaatsen vooraleer zij het verdere toegang tot het forum krijgen en priveberichten kunnen versturen. Daarnaast moeten ze eerst voldoen aan de regels vooraleer het forum opengaat voor hen dwz. bij registratie moeten alle verplichte velden geldig ingevuld zijn, een persoonlijke foto moet geplaatst worden in de gallerij.

- er wordt nota gemaakt van de overtredingen, en bij veelvuldige herhaling zal het lid in kwestie erop aangesproken worden, met eventuele gevolgen zoals tijdelijke ban. Bij herhaling nadien wordt het lid definitief geband

- voorstellen is verplicht, indien dit niet binnen de week na registratie gebeurt , wordt account gedeleted

- let erop dat topics in de juiste categorie / forum geplaatst worden en niet dubbel geplaatst worden - een foto van elk lid wordt geplaatst in de bewuste gallerij, enkel te bezichtigen door de leden. Dit als veiligheidsmaatregel. Geen foto = geen toegang tot het forum

- wie de regels ondertekent bij registratie verklaart zich akkoord met ALLE regels van het forum en eventuele verplichtingen en / of gevolgen

- om het forum interactief te houden wordt regelmatig de accounts gecontroleerd op activiteit. indien geen activiteit in 30 dagen, wordt de account gedeleted. Wie niet online kan komen door omstandigheden (vakantie, ziekte, e.d.) dient de beheerders hiervan a.s.a.p. op de hoogte te brengen. Is niets bekend, dan wordt de account als inactief beschouwd en gedeleted - bij registratie verwachten wij actieve posters. Wij vragen dan ook met aandrang om minstens een keer per week te posten en niet enkel oppervlakkig te posten. Zoniet wordt de account als non-actief beschouwd en zal deze verwijderd worden. Meelezers worden niet getolereerd

- Elk lid is zelf verantwoordelijk voor wat zij post. Privézaken horen privé te blijven. Hou er rekening mee dat dit een internetforum is, plaats alleen wat andere leden mogen weten. Stel jezelf niet te bloot. Wie toch privézaken vertelt, is hier zelf verantwoordelijk voor, en voor de eventuele gevolgen van / met die tekst. wil je dat iets liever niet verder verteld (zou) word(en), plaats het dan niet op het forum. Er staan altijd pm-boxen / zusters klaar met een luisterend oor voor wie haar hart wilt luchten

- wees voorzichtig met het plaatsen van foto's. Plaats enkel de foto's die mogen gezien worden door de leden.

- zaken die op dit forum verteld worden blijven uiteraard hier. what happens on moslima & soulsisters stays on moslima & soulsisters. ook hier de gulden regel, wordt dit niet gedaan dan wordt de account verwijderd en geband

- personen die zich meerdere malen registreren maar niet posten, worden geband.

- afscheidstopics mogen pas geplaatst worden na toestemming van de admin en worden nadien onmiddellijk gesloten. Dit vanwege de negatieve invloed dat dit zou kunnen hebben op de rest van het forum. In andere topics afscheid nemen is niet toegestaan. Reageren op deze topics moet via pm.