Het is nu do mei 24, 2018 10:37 am

Hoewel de beheerders en moderators van dit forum zullen trachten elk algemeen verwerpelijk materiaal zo snel mogelijk te verwijderen, is het niet mogelijk om elk bericht te lezen. Dit gegeven erkent u dat alle berichten die op dit forum worden geplaatst de visies en meningen van de auteurs geven, en niet die van de beheerders, moderators of webmaster (behalve berichten geplaatst door deze mensen) en dat deze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud ervan.

U gaat ermee akkoord geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel geörienteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen, die van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden. Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat u onmiddelijk en permanent wordt verbannen van deelname aan dit forum, en uw service provider kan geïnformeerd worden. Het IP-adres van alle berichten wordt opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen opleggen. U gaat ermee akkoord dat de webmaster, beheerder en moderators van dit forum het recht hebben om onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen of sluiten wanneer zij dit nodig vinden. Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat de informatie die u bij ons invoert wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder uw toestemming aan de webmaster, kunnen de beheerder en moderators niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hack-poging die ertoe leidt dat de gegevens vrijkomen.

Dit forumsysteem gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw lokale computer. Deze cookies bevatten niets van de informatie die u hierna zal invullen; ze dienen enkel om uw gebruikerservaring te verbeteren. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw registratiedetails en wachtwoord te bevestigen (en voor het sturen van nieuwe wachtwoorden mocht u uw huidige vergeten).

Door hieronder toe te stemmen gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden.


Het Forum is bedoeld voor:

- VROUWEN, ongeacht moslima of niet-moslima

- Het delen van kennis en ervaringen van leden en eventueel adviseren aan elkaar

- Vragen beantwoorden betreffende de Islam, maar ook andere zaken

- Met moslims en niet-moslims in discussie gaan over taboe-doorbrekende onderwerpen, onderwerpen die gevoelig liggen.

- Het bespreken van actuele situaties

 

Het is niet toegestaan op het forum om:

- eigen ideologieën te prediken. Iedereen die de shahada doet wordt gezien als moslim, ongeacht welke stroming, strekking – praktiserend of niet-praktiserend

- te discussiëren over onderwerpen die niet op een forum kunnen worden besproken vanwege hun omvang.

- mensen aan te vallen en/of te generaliseren (waaronder dus ook moslims)

- een mede-forumlid te intimideren,

- racistische uitspraken te doen en te vloeken

- mede-forumleden opzettelijk te pesten of te stalken. posts mogen niet gebruikt worden om anderen afgunstig te maken of om op te scheppen

- onrespectvol en lasterend over de Islam en moslims te spreken.

- onrestpectvol en lasterend over een ander geloof en de aanhangers hiervan, te spreken.

- de beheerders en moderators/admins van deze site te beledigen en/of te intimideren.

- onbehoorlijke berichten te verzenden en berichten die lijken op stalking.

- seksueel getinte berichten te verzenden.

- topics te plaatsen om andere websites te promoten (d.w.z. met de bedoeling om alleen maar op het forum te komen om meerdere topics te plaatsen teneinde andere websites te promoten) tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gevraagd

- berichten te plaatsen waaruit blijkt dat men het doden van burgers of bombarderen van landen ondersteund of promoot

- té politieke topics te plaatsen. Het forum neemt op geen enkel punt een politiek standpunt in en graag geen berichten die dit wel doen

- anti-Islam-links te promoten of te plaatsen

- cynische antwoorden te geven op bepaalde berichten. Leer en probeer mede-forumleden te vergeven, ook als deze een andere geloofsrichting aanhangen

- met hoofdletters (Capital) te posten. Indien u iets wil benadrukken kunt u gebruik maken van een vetgedrukte of een schuingedrukte letter.

- om elk bericht te benadrukken met x-aantal uitroepingstekens.. dit kan aanstootgevend zijn of agressief overkomen. een punt kan ook duidelijk gemaakt worden a.h.v. 1 !

- meerdere accounts aan te maken. Voor alle forumbezoekers geldt dus 1 account per persoon. Meerdere accounts zullen worden verwijderd.

- er is een indeling betreffende de verschillende stromingen – strekkingen binnen Islam. Dit om kennis te vergaren over alles wat met islam te maken heeft. Het forum zal geen stroming of strekking voorop zetten of aanprijzen, noch afbreken, noch leden aanzetten om zich aan te sluiten bij een strekking of leden bannen omdat zij lid zijn van een strekking, noch zal het forum toestaan dat leden deze dingen doen. Graag enkel informatieve teksten plaatsen

- fatwa’s, daliel, teksten moeten apart geplaatst worden, niet zomaar lukraak in de topics, tenzij als antwoord op een specifieke vraag

 

voor een goede werking

- nieuwe leden zullen enkel toegelaten worden mits voordracht via een bestaand lid waarop de link doorgestuurd wordt per e-mail. Aspirant-leden via facebook e.d. worden niet toegelaten. Aan bestaande leden wordt gevraagd om niet onderling linken uit te wisselen, maar via de admin te werk te gaan

- Nieuwe leden zullen eerst min. 5 berichten moeten plaatsen vooraleer zij het verdere toegang tot het forum krijgen en priveberichten kunnen versturen. Daarnaast moeten ze eerst voldoen aan de regels vooraleer het forum opengaat voor hen dwz. bij registratie moeten alle verplichte velden geldig ingevuld zijn, een persoonlijke foto moet geplaatst worden in de gallerij.

- er wordt nota gemaakt van de overtredingen, en bij veelvuldige herhaling zal het lid in kwestie erop aangesproken worden, met eventuele gevolgen zoals tijdelijke ban. Bij herhaling nadien wordt het lid definitief geband

- voorstellen is verplicht, indien dit niet binnen de week na registratie gebeurt , wordt account gedeleted

- let erop dat topics in de juiste categorie / forum geplaatst worden en niet dubbel geplaatst worden - een foto van elk lid wordt geplaatst in de bewuste gallerij, enkel te bezichtigen door de leden. Dit als veiligheidsmaatregel. Geen foto = geen toegang tot het forum

- wie de regels ondertekent bij registratie verklaart zich akkoord met ALLE regels van het forum en eventuele verplichtingen en / of gevolgen

- om het forum interactief te houden wordt regelmatig de accounts gecontroleerd op activiteit. indien geen activiteit in 30 dagen, wordt de account gedeleted. Wie niet online kan komen door omstandigheden (vakantie, ziekte, e.d.) dient de beheerders hiervan a.s.a.p. op de hoogte te brengen. Is niets bekend, dan wordt de account als inactief beschouwd en gedeleted - bij registratie verwachten wij actieve posters. Wij vragen dan ook met aandrang om minstens een keer per week te posten en niet enkel oppervlakkig te posten. Zoniet wordt de account als non-actief beschouwd en zal deze verwijderd worden. Meelezers worden niet getolereerd

- Elk lid is zelf verantwoordelijk voor wat zij post. Privézaken horen privé te blijven. Hou er rekening mee dat dit een internetforum is, plaats alleen wat andere leden mogen weten. Stel jezelf niet te bloot. Wie toch privézaken vertelt, is hier zelf verantwoordelijk voor, en voor de eventuele gevolgen van / met die tekst. wil je dat iets liever niet verder verteld (zou) word(en), plaats het dan niet op het forum. Er staan altijd pm-boxen / zusters klaar met een luisterend oor voor wie haar hart wilt luchten

- wees voorzichtig met het plaatsen van foto's. Plaats enkel de foto's die mogen gezien worden door de leden.

- zaken die op dit forum verteld worden blijven uiteraard hier. what happens on moslima & soulsisters stays on moslima & soulsisters. ook hier de gulden regel, wordt dit niet gedaan dan wordt de account verwijderd en geband

- personen die zich meerdere malen registreren maar niet posten, worden geband.

- afscheidstopics mogen pas geplaatst worden na toestemming van de admin en worden nadien onmiddellijk gesloten. Dit vanwege de negatieve invloed dat dit zou kunnen hebben op de rest van het forum. In andere topics afscheid nemen is niet toegestaan. Reageren op deze topics moet via pm.